Dyżury nauczycieli

Drukuj

D Y Ż U R Y N A U C Z Y C I E L I

II semestr rok szkolny 2017/2018

dla rodzica

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny

Nr gab./sali

1.

Słowińska Dorota

środa

8,00-10,00

103

2.

Szłapka Rafał

wtorek

14,00-15,00

209

3.

Drożdżyński Jarosław

poniedziałek

10,55-11,40

203

4.

Baranowska Edyta

środa

10,55-11,40

pokój n-lski

5.

Borkowska Katarzyna

piątek

10,55-11,40

pokój n-lski

6.

Brukiewicz Katarzyna

wtorek

9,50-10,35

pokój n-lski

7.

Drozda Bernadeta

czwartek

11,50-12,35

sala gimnastyczna

8.

Graczyk Małgorzata

poniedziałek

9,50-10,35

pokój n-lski

9.

Grodzka-Bilon Elżbieta

środa

9,50-10,35

pokój n-lski

10.

Grzegorzyca Krzysztof

piątek

8,55-9,40

pokój n-lski

11.

Hoffmann Agnieszka

środa

10,55-11,40

pokój n-lski

12.

Jankowiak Aldona

środa

8,55-9,40

pokój n-lski

13.

Kalemba Sławomir

piątek

9,00-9,40

015

14.

Karolczak Katarzyna

poniedziałek

9,50-10,35

pokój n-lski

15.

Klak Danuta

poniedziałek

9,50-10,35

pokój n-lski

16.

Ks. Gabler Jarosław

środa

12,50-13,35

pokój n-lski /018

17.

Landzwojczak Violetta

piątek

9,50-10,35

pokój n-lski

18.

Leonarczyk Tomasz

środa

8,55-9,40

sala gimnastyczna

19.

Maciejewska Alicja

poniedziałek

12,50-13,35

pokój n-lski

20.

Majorczyk Arleta

wtorek

8,55-9,40

pokój n-lski

21.

Marcinkowska Justyna

czwartek

8,00-8,45

gab.pedagoga

22.

Markiewicz Sylwia

czwartek

8,55-9,40

pokój n-lski

23.

Michalak Monika

poniedziałek

13,35-14,20

Gab.logopedy przedszkole

24.

Nowak Dawid

wtorek

9,50-10,35

sala gimnastyczna

25.

Przydróżna Beata

środa

9,50-10,35

pokój n-lski

26.

Sobierajska Paulina

piątek

10,55-11,40

pokój n-lski

27.

Strzelczyk Piotr

wtorek

11,55-12,40

pokój n-lski

28.

Szczerbal Lidia

czwartek

8,30-9,00

pokój n-lski

29.

Sztul Alicja

piątek

10,55-11,40

pokój n-lski

30.

Sztul Katarzyna

wtorek

piątek

9,25-9,50

10,30-10,50

pokój n-lski

31.

Wilkowska Izabela

poniedziałek

12,50-13,35

pokój n-lski/106

32.

Wojtkowiak Krzysztof

piątek

7,00- 7,45

213

33.

Żak Grażyna

piątek

9,50-10,35

pokój n-lski

Jerka, dnia 1 lutego 2018 r.

 

D Y Ż U R Y N A U C Z Y C I E L I

semestr rok szkolny 2017/2018

dla ucznia

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny

Nr gab./sali

1.

Słowińska Dorota

-

-

-

2.

Szłapka Rafał

czwartek

14,30-15,30

209

3.

Drożdżyński Jarosław

poniedziałek

13,45-14,30

203

4.

Baranowska Edyta

wtorek

10,55-11,40

pokój n-lski

5.

Borkowska Katarzyna

piątek

8,.55-9,40

215

6.

Brukiewicz Katarzyna

poniedziałek

11,55-12,40

208

7.

Drozda Bernadeta

środa

13,45-14,30

sala gimnastyczna

8.

Graczyk Małgorzata

środa

13,35-14,20

101

9.

Grodzka-Bilon Elżbieta

środa

7,00-7,45

207

10.

Grzegorzyca Krzysztof

czwartek

8,00-8,45

pokój n-lski

11.

Hoffmann Agnieszka

wtorek

10,55-11,40

pokój n-lski

12.

Jankowiak Aldona

środa

12,50-13,25

202

13.

Kalemba Sławomir

piątek

7,00-7,45

015

14.

Karolczak Katarzyna

wtorek

10,55-11,40

pokój n-lski

15.

Klak Danuta

wtorek

12,50-13,35

205

16.

Ks. Gabler Jarosław

środa

12,50-13,35

018

17.

Landzwojczak Violetta

poniedziałek

13,45-14,30

211

18.

Leonarczyk Tomasz

środa

13,45-14,30

sala gimnastyczna

19.

Maciejewska Alicja

wtorek

12,50-13,35

pokój n-lski

20.

Majorczyk Arleta

wtorek

7,05-7,50

101

21.

Marcinkowska Justyna

poniedziałek

13,45-14,30

Gab.pedagoga

22.

Markiewicz Sylwia

środa

10,55-11,40

pokój n-lski

23.

Michalak Monika

piątek

13,35-14,20

Gab.logopedy przedszkole

24.

Nowak Dawid

czwartek

11,50- 12,35

sala gimnastyczna

25.

Przydróżna Beata

czwartek

14,35-15,20

Gab.pedagoga

26.

Sobierajska Paulina

wtorek

9,50-10,35

pokój n-lski

27.

Strzelczyk Piotr

piątek

7,00-7,45

102

28.

Szczerbal Lidia

czwartek

12,30-13,00

biblioteka

29.

Sztul Alicja

czwartek

11,55-12,40

204

30.

Sztul Katarzyna

środa

7,00-7,45

201

31.

Wilkowska Izabela

piątek

13,45-14,30

111

32.

Wojtkowiak Krzysztof

piątek

7,00-7,45

018

33.

Żak Grażyna

środa

12,50-13,35

107

Jerka, dnia 1 lutego 2018 r.

Sunday the 23rd.