Dyżury nauczycieli

Drukuj

D Y Ż U R Y N A U C Z Y C I E L I

II semestr rok szkolny 2018/2019r

dla rodzica od dnia 04.02.2019 r.

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny

Nr gab./sali

1.

Słowińska Dorota

wtorek

7,30-10,00

103

2.

Szłapka Rafał

poniedziałek

7,00-8,00

209

3.

Drożdżyński Jarosław

czwartek

7,15-8,00

203

4.

Baranowska Edyta

piątek

8,00-8,45

pokój n-lski

5.

Begier Marta

piątek

8,55-9,40

pokój n-lski

6.

Brukiewicz Katarzyna

wtorek

9,50-10,35

pokój n-lski

7.

Drozda Bernadeta

środa

9,50-10,35

sala gimnastyczna

8.

Graczyk Małgorzata

poniedziałek

8,00-8,45

pokój n-lski

9.

Hoffmann Agnieszka

piątek

9,50-10,35

pokój n-lski

10.

Jankowiak Aldona

czwartek

9,50-10,35

pokój n-lski

11.

Kalemba Sławomir

piątek

11,00-11,40

s.015

12.

Karolczak Katarzyna

środa

12,50-13,35

pokój n-lski

13.

Klak Danuta

piątek

7,00-7,45

s.205

14.

Kroma Dorota

poniedziałek

11,55-12,40

pokój n-lski

15.

Landzwojczak Violetta

poniedziałek

10,55-11,40

pokój n-lski

16.

Leonarczyk Tomasz

poniedziałek

11,55-12,40

sala gimnastyczna

17.

Maciejewska Alicja

poniedziałek

9,50-10,35

pokój n-lski

18.

Majorczyk Arleta

wtorek

12,50-13,35

pokój n-lski

19.

Marcinkowska Justyna

środa

9,50-10,35

Sala zajęć KK

20.

Markiewicz Sylwia

czwartek

7,00-7,45

s.107

21.

Michalak Monika

piątek

8,00- 8,45

gab.logopedy Przedszkole

22.

Musielak Agnieszka

poniedziałek

12,10-12,40

pokój n-lski

23.

Nowak Dawid

poniedziałek

10,55-11,40

sala gimnastyczna

24.

Palcat-Sroka Barbara

wtorek

13,45-14,30

pokój n-lski

25.

Przydróżna Beata

czwartek

12,50-13,35

pokój n-lski

26.

Ruta Przemysław

wtorek

12,45-13,00

pokój n-lski

27.

Sobierajska Paulina

czwartek

8,55-9,40

pokój n-lski

28.

Strzelczyk Piotr

poniedziałek

8,55-9,40

pokój n-lski

29.

Szczerbal Lidia

środa

11,00-11,30

biblioteka

30.

Sztul Alicja

piątek

8,00-8,45

pokój n-lski

31.

Sztul Katarzyna

czwartek

12,50-13,35

pokój n-lski

32.

Tycner Piotr

wtorek

7,00-7,45

s.213

33.

Wilkowska Izabela

wtorek

11,55-12,40

sala 105/106

pokój n-lski

34.

Wojtkowiak Krzysztof

piątek

8,55-9,40

pokój n-lski

35.

Żak Grażyna

piątek

9,50-10,35

pokój n-lski

Szlecht Renata

pierwszy wtorek miesiąca

16.00-17.00

przedszkole sala nr 2

35.

Sztul Alicja

piątek

8,00-8,45

pokój n-lski

36.

Sztul Katarzyna

środa

7,45-8,30

pokój n-lski

37.

Tycner Piotr

środa

10,55-11,40

pokój n-lski

38.

Wilkowska Izabela

wtorek

9,50-10,35

sala 105/106

pokój n-lski

39.

Wojtkowiak Krzysztof

piątek

12,50-13,35

pokój n-lski

40.

Żak Grażyna

czwartek

8,55-9,40

s. 215

D Y Ż U R Y N A U C Z Y C I E L I

II semestr rok szkolny 2018/2019

dla ucznia od dnia 04.02.2019

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny

Nr gab./sali

1.

Słowińska Dorota

wtorek

7,30-10,00

Gab.103

2.

Szłapka Rafał

piątek

7,00-8,00

Gab.209

3.

Drożdżyński Jarosław

środa

7,15-8,00

Gab.203

4.

Baranowska Edyta

poniedziałek

7,00-7,45

pokój n-lski

5.

Begier Marta

środa

7,00-7,45

s.115

6.

Brukiewicz Katarzyna

środa

12,50-13,35

pokój n-lski

7.

Drozda Bernadeta

środa

13,35-14,20

sala gimnastyczna

8.

Graczyk Małgorzata

piątek

11,55-12,40

pokój n-lski

9.

Hoffmann Agnieszka

piątek

7,00-7,45

pokój n-lski

10.

Jankowiak Aldona

piątek

12,40-13,25

s.202

11.

Kalemba Sławomir

wtorek

13,45-14,30

s.015

12.

Karolczak Katarzyna

czwartek

7,00-7,45

s.208

13.

Klak Danuta

środa

13,35-14,20

s.205

14.

Kroma Dorota

piątek

12,50-13,35

pokój n-lski

15.

Landzwojczak Violetta

środa

7,00-7,45

s.114

16.

Leonarczyk Tomasz

poniedziałek

13,45-14,30

sala gimnastyczna

17.

Maciejewska Alicja

piątek

7,00-7,45

s.115

18.

Majorczyk Arleta

środa

7,00-7,45

s.107

19.

Marcinkowska Justyna

wtorek

14,30-15,15

Sala zajęć KK

20.

Markiewicz Sylwia

poniedziałek

8,55-9,40

pokój n-lski

21.

Michalak Monika

poniedziałek

13,45-14,30

gab.logopedy Przedszkole

22.

Musielak Agnieszka

piątek

13,00-13,30

pokój n-lski

23.

Nowak Dawid

środa

15,05-15,50

sala gimnastyczna

24.

Palcat-Sroka Barbara

wtorek

13,45-14,30

pokój n-lski

25.

Przydróżna Beata

wtorek

14,30-15,25

s.214

26.

Ruta Przemysław

poniedziałek

7,15-7,45

pokój n-lski

27.

Sobierajska Paulina

poniedziałek

7,00-7,45

s.201

28.

Strzelczyk Piotr

czwartek

7,00-7,45

s.214

29.

Szczerbal Lidia

wtorek

13,00-13,30

pokój n-lski

30.

Sztul Alicja

piątek

11,55-12,40

s.204

31.

Sztul Katarzyna

wtorek

7,00-7,45

s.201

32.

Tycner Piotr

czwartek

12,50-13,35

pokój n-lski

33.

Wilkowska Izabela

piątek

14,30-15,15

s.105

34.

Wojtkowiak Krzysztof

poniedziałek

10,55-11,40

pokój n-lski

35.

Żak Grażyna

piątek

7,00-7,45

s.102

Tuesday the 20th.