Dyżury nauczycieli

Drukuj

D Y Ż U R Y N A U C Z Y C I E L I

I semestr rok szkolny 2019/2020 - dla rodzica

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny

Nr gab./sali

1.

Słowińska Dorota

wtorek

8:00-10:00

Gab.103

2.

Szłapka Rafał

poniedziałek

8:00-10:00

Gab.209

3.

Drożdżyński Jarosław

środa

7:00-8:00

Gab.203

4.

Baranowska Edyta

środa

10:55-11:40

p.nauczycielski

6.

Brukiewicz Katarzyna

środa

8:55-9:50

p.nauczycielski

7.

Drozda Bernadeta

czwartek

10:55-11:40

s.gimnast.

8.

Graczyk Małgorzata

poniedziałek

8:00-8:45

p.nauczycielski

5.

Grodzka-Bilon Elżbieta

czwartek

8:55-9:40

p.nauczycielski

9.

Grzegorzyca Krzysztof

czwartek

12:50-13:35

p.nauczycielski

19.

Hoffmann Agnieszka

poniedziałek

12:50-13:35

p.nauczycielski

10.

Hytra Joanna

piątek

10:55-11:40

p.nauczycielski

11.

Jankowiak Aldona

środa

10:55-11:40

p.nauczycielski

12.

Kalemba Sławomir

środa

12:00-12:40

s.015

13.

Karolczak Katarzyna

piątek

8:55-9:40

p.nauczycielski

14.

Klak Danuta

wtorek

8:55-9:40

s.205

15.

Kroma Dorota

środa

14:30-15:25

s.gimnast.

16.

Landzwojczak Violetta

poniedziałek

8:55-9:40

p.nauczycielski

17.

Leonarczyk Tomasz

poniedziałek

9:50-10:35

s.gimnast.

18.

Maciejewska Alicja

wtorek

9:50-10:35

p.nauczycielski

20.

Majorczyk Arleta

środa

10:55-11:40

p.nauczycielski

21.

Markiewicz Sylwia

środa

8:55-9:40

p.nauczycielski

22.

Michalak Monika

poniedziałek

13:45-14:30

Gab.logopedy

23.

Nowak Dawid

czwartek

11:55-12:40

s.gimnast.

24.

Palcat-Sroka Barbara

środa

8:00-8:45

p.nauczycielski

25.

Przydróżna Beata

środa

11:55-12:40

p.nauczycielski/214

26.

Ruta Przemysław

wtorek

7:00-7:45

p.nauczycielski

27.

Strzelczyk Piotr

poniedziałek

9:50-10:35

p.nauczycielski

28.

Szczerbal Lidia

czwartek

13:30-14:00

biblioteka

29.

Sztul Alicja

wtorek

9:50-10:35

p.nauczycielski

30.

Sztul Katarzyna

czwartek

8:00-8:45

p.nauczycielski

31.

Tomczak Iwona

wtorek

10:55-11:40

p.nauczycielski

32.

Tycner Piotr

poniedziałek

9:00-9:45

p.nauczycielski

33.

Wilkowska Izabela

czwartek

10:55-11:40

p.nauczycielski

34.

Wojtkowiak Krzysztof

poniedziałek

9:50-10:35

p.nauczycielski

35.

Żak Grażyna

wtorek

9:50-10:35

p.nauczycielski

D Y Ż U R Y N A U C Z Y C I E L I

I semestr rok szkolny 2019/2020 dla ucznia

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Dzień tygodnia

Godziny

Nr gab./sali

1.

Słowińska Dorota

wtorek

8:00-10:00

Gab. 103

2.

Szłapka Rafał

piątek

7:00-8:00

Gab.209

3.

Drożdżyński Jarosław

środa

12:50-13:35

Gab.203

4.

Baranowska Edyta

piątek

7:00-7:45

s.104

6.

Brukiewicz Katarzyna

poniedziałek

13:45-14:30

s.208

7.

Drozda Bernadeta

czwartek

13:45-14:30

s.gimast.

8.

Graczyk Małgorzata

czwartek

16:00-16:45

p.nauczycielski

5.

Grodzka-Bilon Elżbieta

czwartek

11:55-12:40

s.018

9.

Grzegorzyca Krzysztof

czwartek

7:00-7:45

s.104

19.

Hoffmann Agnieszka

środa

7:00-7:45

s.108

10.

Hytra Joanna

środa

10:55-11:40

p.nauczycielski

11.

Jankowiak Aldona

poniedziałek

12:50-13:35

s.202

12.

Kalemba Sławomir

środa

13:45-14:30

s.015

13.

Karolczak Katarzyna

czwartek

7:00-7:45

s.207

14.

Klak Danuta

poniedziałek

7:00-7:45

s.205

15.

Kroma Dorota

poniedziałek

13:45-14:30

s.gimnast.

16.

Landzwojczak Violetta

czwartek

7:00-7:45

s.107

17.

Leonarczyk Tomasz

środa

14:30-15:15

s.gimnast.

18.

Maciejewska Alicja

poniedziałek

7:00-7:45

s.214

20.

Majorczyk Arleta

poniedziałek

7:00-7:45

s.202

21.

Markiewicz Sylwia

czwartek

7:00-7:45

s.213

22.

Michalak Monika

piątek

12:50-13:35

Gab.logopedy

23.

Nowak Dawid

piątek

12:00-12:45

s.gimnast.

24.

Palcat-Sroka Barbara

środa

13:45-14:30

p.nauczycielski

25.

Przydróżna Beata

wtorek

7:00-7:45

s.214

26.

Ruta Przemysław

wtorek

7:00-7:45

s.115

27.

Strzelczyk Piotr

piątek

7:00-7:45

s.213

28.

Szczerbal Lidia

czwartek

13:30-14:00

biblioteka

29.

Sztul Alicja

piątek

11:55-12:40

s.204

30.

Sztul Katarzyna

wtorek

7:00-7:45

s.202

31.

Tomczak Iwona

poniedziałek

12:50-13:35

s.201

32.

Tycner Piotr

czwartek

7:00-7:45

s.018

33.

Wilkowska Izabela

środa

7:00-7:45

s.105

34.

Wojtkowiak Krzysztof

poniedziałek

9:50-10:35

p.nauczycielski

35.

Żak Grażyna

czwartek

7:00-7:45

s.108

 

Sunday the 20th.